Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają  Państwo  prawo  odstąpić  od  niniejszej  umowy  w  terminie  14  dni  bez  podania  jakiejkolwiek przyczyny.

Termin  do  odstąpienia  od  umowy  wygasa  po  upływie  14  dni  od  dnia  w  którym  weszli  Państwo  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby  skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  muszą  Państwo  poinformować  sklep

www.rotapolska.pl o Państwa decyzji. Można zrobić to np. wysyłając list lub wiadomość e-mail.

Dane kontaktowe:

SPJ GROUP Sp.z o.o. 

ul. Klonowa 55

Kielce 25-553

E-mail: sklep@rotapolska.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania  przysługujpopocącego  Państwu  prawa  odstąpienia  od  umowy  przed  upływem  terminu  do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  w  tym  koszty  dostarczenia  rzeczy  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z wybranego  przez  Państwa  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte  w  pierwotnej  transakcji,  chyba  że  wyraźnie  zgodziliście  się  Państwo  na  inne  rozwiązanie;  w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze  zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

SPJ GROUP Sp.z o.o. 

ul. Klonowa 55

Kielce 25-553

E-mail: sklep@rotapolska.pl

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.